Sprawdź, czy wiesz wszystko o NIKITA PLUS Pak!

QUIZ NIKITA PLUS Pak

W jakiej formulacji występuje Nikita?

NIKITA PLUS pak zawiera

Ile substancji aktywnych zawiera NIKITA PLUS pak?

Kiedy stosować NIKITA PLUS pak

Czy herbicyd Nikita 652,5 WG można stosować samodzielnie?