Sprawdź, czy wiesz wszystko o NIKITA PLUS Pak!

QUIZ NIKITA PLUS Pak

Ile substancji aktywnych zawiera NIKITA PLUS pak?

Czy herbicyd Nikita 652,5 WG można stosować samodzielnie?

W jakiej formulacji występuje Nikita?

NIKITA PLUS pak zawiera

Kiedy stosować NIKITA PLUS pak